Nieuws: Dropbox zoekt niet actief naar illegaal materiaal

In het afgelopen weekend ontstond commotie omdat een gebruiker een takedown-bericht ontving omdat er illegaal materiaal in zijn persoonlijke Dropbox-map bleek te staan. Dropbox geeft echter aan dat er niet actief naar illegaal materiaal gezocht wordt.”Er bestaan vragen over hoe we omgaan met meldingen rondom schending van auteursrecht. We ontvangen wel eens meldingen om links te verwijderen op bas….